Pravila privatnostiNaša politika pravila privatnosti

Vaši osobni podaci – što je to?

Osobni podaci odnose se na živu osobu koja se može identificirati iz podataka. Identifikacija može biti samo osobnom informacijom ili zajedno s bilo kojom drugom informacijom u posjedu prikupljača podataka ili je vjerojatno da će doći u posjed takve informacije. Obrada osobnih podataka uređuje se Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Tko smo mi?

Projekt motivacija.hr je prikupljač podataka. To znači da odlučuje kako će vaši osobni podaci biti obrađeni i za koje svrhe.

Kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Projekt motivacija.hr poštuje svoje obveze iz GDPR-a čuvajući osobne podatke ažuriranima, čuvajući i uništavajući ih sigurno, ne prikupljajući ili zadržavajući pretjeranu količinu podataka, štiteći osobne podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa i otkrivanja te osiguravanjem odgovarajućih tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka. Svrha obrade podataka uvijek će biti u svrhu rada projekta motivacija.hr

Što je zakonita baza za obradu Vaših osobnih podataka?

• Podatke kojima raspolažemo obrađujemo samo uz izričitu suglasnost nositelja podataka.
• Obradu obavlja neprofitno s ciljevima projekta motivacija.hr

Dijeljenje vaših osobnih informacija

Vaši osobni podaci bit će tretirani kao strogo povjerljivi i bit će podijeljeni samo unutar projekta motivacija.hr po potrebi.

Vaši osobni podaci i vaša prava

Ako ne podliježe izuzeću u okviru GDPR-a, imate svoja prava na vaše osobne podatke:

• Pravo zatražiti kopiju osobnih podataka koje projekt motivacija.hr posjeduje.
• Pravo na zahtjev da projekt motivacija.hr ispravlja sve osobne podatke ako se utvrdi da je podatak netočan ili zastario;
• Pravo na traženje da se obrišu vaši osobni podatci tamo gdje više nije potrebno da projekt motivacija.hr zadrži takve podatke;
• Pravo povlačenja vašeg pristanka na obradu u bilo kojem trenutku.
• Pravo, kada postoji spor oko točnosti ili obrade vaših osobnih podataka, zatražiti ograničenje stavljanja na daljnju obradu;
• Pravo na odbijanje obrade osobnih podataka (gdje je to primjenjivo).
• Pravo podnošenja žalbe Uredu za informacije Povjerenika.

Daljna obrada vaših podataka

Ako želimo koristiti vaše osobne podatke za novu svrhu koja nije obuhvaćena ovom obavijestima o zaštiti podataka, predočit ćemo vam novu obavijest koja će objasniti tu novu upotrebu prije početka obrade i navođenja relevantnih ciljeva i uvjeta obrade. Gdje i kad god je potrebno, tražit ćemo vašu prethodnu suglasnost za novu obradu.

Detalji o kontaktu

Da biste ostvarili sva relevantna prava, molimo Vas da upite i pritužbe u prvom stupnju šaljete na: motivacija4u@gmail.com

Pravila privatnostiNaša politika zaštite podataka

26. prosinca 2018. godine

Definicija

Motivacija.hr – ured za motivaciju
GDPR Opća uredba o zaštiti podataka – (General Data Protection Regulation).

Registar svih sustava ili konteksta u kojima projekt motivacija.hr upotrebljava osobne podatke

1. Principi zaštite osobnih podataka

Projekt motivacija.hr se obvezuje upotrebljavati osobne podatke u suglasnosti sa svojim odgovornostima vezanima za GDRP. Čl. 5 GDPR zahtjeva da osobni podaci budu:

a) “obrađivani zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na pojedince;
b) prikupljani u određene, jasne i nedvosmislene, legitimne svrhe, te da se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim ciljevima; daljnja obrada radi arhiviranja u javnom interesu, u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili statističke svrhe ne smatra se nespojivom s početnim ciljevima;
c) odgovarajući, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju;
d) točni i prema potrebi ažurirani; moraju se poduzeti svi razumni koraci kako bi se osiguralo da se osobni podaci koji su netočni, imajući u vidu svrhe za koje su obrađeni, brišu ili ispravljaju bez odlaganja;
e) čuvani u obliku koji dopušta identifikaciju subjekata podataka ne duže nego što je nužno za svrhe za koje se obrađuju osobni podaci; osobni se podaci mogu pohraniti duže vrijeme ukoliko će se isti obrađivati isključivo radi arhiviranja u svrhu javnog interesa, znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili statističkih svrha uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje zahtijeva GDPR kako bi se očuvala prava i slobode pojedinaca; i
f) obrađeni na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja i od slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacijske mjere “.

2. Opće odredbe

a) Ova se Uredba odnosi na sve osobne podatke koje obrađuje projekt motivacija.hr
b) Odgovorna osoba preuzima odgovornost za trajnu dobrotvornu politiku u skladu s ovom Uredbom.
c) Ovo Uredba mora biti revidirana najmanje jednom godišnje od strane Povjerenika.
d) Projekt motivacija.hr nije dužan registrirati se u uredu povjerenika za informiranje kao organizacija koja obrađuje osobne podatke.
e) Svrha obrade podataka uvijek će biti u svrhu rada projekta motivacija.hr

3. Zakonita, poštena i transparentna obrada osobnih podataka

a) U cilju osiguravanja da obrada osobnih podataka bude u skladu sa zakonom, pravedno i transparentno, projekt motivacija.hr će voditi registar sustava, koji će biti revidiran najmanje jednom godišnje.
b) Pojedinci imaju pravo na pristup njihovim osobnim podacima, a svi takvi zahtjevi upućeni projektu motivacija.hr moraju se pravodobno riješiti, obično unutar mjesec dana.

4. Zakonske svrhe

a) Svi podaci koje projekt motivacija.hr obrađuje moraju biti učinjeni na jednoj od sljedećih zakonskih osnova: pristanak, zakonska obveza, vitalni interesi, javni poslovi ili legitimni interesi.
b) Udruga treba zabilježiti odgovarajuću zakonsku osnovu u Registru sustava
c) Ako se suglasnost navodi kao zakonska osnova za obradu podataka, dokumenti o dopuštenju o opozivu čuvaju se osobnim podacima.
d) Kada se priopćenja šalju pojedincima na temelju njihovog pristanka, opcija pojedinca da opozove svoj pristanak treba biti jasno dostupna i trebaju postojati sustavi kako bi se osiguralo da takvo opozivanje bude točno vidljivo u sustavima projekta motivacija.hr

5. Minimalizacija podataka

a) Projekt motivacija.hr osigurava da su osobni podaci prikladni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju.
b) Obično se prikupljaju imena, telefonski brojevi, adrese e-pošte, kućne adrese i životopisi. Ako je potrebno proširiti prikupljanje, dopuštenja za daljnje informacije treba tražiti od Odgovorne osobe.

6. Točnost podataka

a) Projekt motivacija.hr treba poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurao točnost osobnih podataka
b) Kada to zahtjeva zakonska osnova na kojoj se podaci obrađuju, poduzimaju se koraci kako bi se osigurala ažurnost osobnih podataka.

7. Arhiviranje i uklanjanje

Kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne čuvaju dulje nego što je to potrebno, projekt motivacija.hr će vršit godišnju reviziju osobnih podataka koji će se održavati istovremeno s revizijom ovog pravila.

8. Sigurnost

a) Projekt motivacija.hr će osigurati da se osobni podaci sigurno pohranjuju korištenjem suvremenog softvera koji je ažuriran, a to može biti daljinski pomoću odgovarajućeg pouzdanog pružatelja usluga.
b) Pristup osobnim podacima bit će ograničen na osoblje koje treba pristupiti i pružiti odgovarajuću sigurnost kako bi se izbjeglo neovlašteno dijeljenje informacija, uključujući jake, ekskluzivne zaporke konfigurirane posebno za tu namjenu.
c) Kada se brišu osobni podaci, to se mora učiniti sigurno, tako da osobni podaci nisu nadoknadivi.
d) Uspostavit će se odgovarajući back-up sustavi i rješenja oporavak od katastrofe.

9. Povreda povjerljivosti i žalba

U slučaju kršenja sigurnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima, projekt motivacija.hr će odmah procijeniti rizik za ljudska prava i slobode i, ako je potrebno, prijaviti to kršenje ICO. Kršenje će dovesti do prekvalifikacije ako je to potrebno.

U slučaju žalbe, slučaj će se rješavati odmah, s posebnom pažnjom i putem istog medija putem kojeg je podnesena pritužba. Prava tužitelja bit će jasna.

Naslovna → | facebook →

Linkovi

Udruga Stijena        Kako reći ne?        Udruga Fokus        Grad Zaprešić        Udruga Remar

Dobro došli na našu web-stranicu. Ako želite razgovarati putem video poziva slobodno nam se obratite putem Messangera, WhatsApp-a ili Vibera na: 095 915 3843. Ili, dogovorite individualni sastanak kroz cijeli tjedan po dogovoru na adresi Mihovila Krušlina 16, (Šetnica), Zaprešić.

Kontakt forma

    Kontakt

    Mihovila krušlina 16, Zaprešić

    095 915 3843

    motivacija4u@gmail.com